Домашна испорака во САД, домашна испорака во Канада, домашна испорака во Европа